Просмотр документов (6 всего)

  • Метки: Поликарпова Р. Ф.
Image03.jpg

[ID: 1452 ]

На фото:
(слева направо)
Акимова Ольга Андреевна
Поликарпова Римма Фёдоровна
Смирнова Людмила Алексеевна
Щербатенко Людмила Сергеевна
Рисик Елена Александровна
Фунтикова Ирина Александровна
Documents126.jpg

[ID: 133 ]

На фото:
(слева направо)
Рисик Елена Александровна
Смирнова Людмила Алексеевна
Гусева Галина Федоровна
Поликарпова Римма Фёдоровна (зав. библиотекой)
1982 г.
Documents125.jpg

[ID: 132 ]

На фото:
(слева направо)
Рисик Елена Александровна
Смирнова Людмила Алексеевна
Гусева Галина Федоровна
Поликарпова Римма Фёдоровна (зав. библиотекой)
1982 г.
Documents122.jpg

[ID: 129 ]

На фото:
Поликарпова Римма Фёдоровна (зав. библиотекой)
ScanImage022.jpg

[ID: 20 ]

На фото:
(слева)
Перрон Анна Владимировна (зав. библиотекой)
Зубарь Ольга Евгеньевна

(справа)
Поликарпова Римма Федоровна

(на переднем плане)
Сапожникова Людмила Леонидовна
1967 г.(?)
ScanImage004.jpg

[ID: 3 ]

На фото:
(слева направо)
Перрон Анна Владимировна (зав. библиотекой)
Поликарпова Римма Федоровна (впоследствии зав. библиотекой)
Зубарь Ольга Евгеньевна
1967 г.